Teknologi Biojisim/Biomass Dalam Skincare Kosmetik Mampu Mencantikkan Kulit?

Dalam penghasilan kosmetik dan skincare, pelbagai teknologi digunakan dan R&D secara berterusan untuk memastikan sesuatu jenama skincare tersebut tidak sama dengan jenama skincare lain. Masing-masing mempunyai keunikan tersendiri.

Yang pastinya, teknologi yang digunakan mestilah menggunakan teknologi hijau, iaitu daripada bahan natural yang semulajadi.

Ensutouch merupakan kosmetik skincare yang menggunakan teknologi baru. Skincare ini hasil daripada pantauan Sirim sendiri yang mana merupakan badan yang paling tinggi di Malaysia yang memastikan sesuatu produk yang dihasilkan adalah selamat dan mengikut spesifikasi antarabangsa.

Dalam skincare Ensutouch, hasil kajian selama 2 tahun oleh 12 orang saintis sirim telah menghasilkan formula baharu dalam produk skincare. Formula ini, tiada mana-mana digunakan lagi oleh mana-mana skincare di seluruh dunia. Ensutouch skincare menggunakan buah nanas sebagai bahan utama untuk menghasilkan enzim nanas melalui proses biojisim atau dikenali sebagai biomass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *